Om

Aktuelt

 

Prosjekter:

h

Tro og overbevisning

 

 

Moving

 

CV

Kontakt

CHRISTINE

VIK BRATVOLD

DANSEKUNSTNER / TEACHING ARTIST / PRODUSENT

h (under utvikling)

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

h for havet, h for hjem, h for hukommelse, h for meg, h for pappa, h for havet, h for vet,

h for vet ikke, h for hukommelse, h for alltid, h for Hansen, h for dansen, h for havet,

h for ryggen, h for trærne, h for de gærne, h for alltid, h for en, h for to, h for tre,

h for luften, h for dansen, h for vet, h for alltid, h for tante, h for sant det, h for havet,

h for a, h for b, h for c, h for du aner ikke, h for deg, h for søpla, h for røkla, h for alltid

 

Havet har en helt særegen kvalitet og kraft som alltid har berørt og vekket en dyp følelse av tilhørighet i meg. Havet kan oppleves på så mange måter; brutalt, rått, kompromissløst, romslig, harmonisk, blått, grått, stille, stormende. Havet har alltid vært der og finnes med og i oss alle. Over tid former det landskap, og havet finner alltid sin vei. Havet opptrer i mange former og tilstander, er dynamisk og mangesidig.

 

«h» (arbeidstittel) er et soloprosjekt under utvikling som tar utgangspunkt i havet og havets egenskaper og kvaliteter. Med havet som inspirasjon, utforsker jeg det foranderlige og det stadige ved havet. Det stadige foranderlige.

 

Jeg arbeider med tekst, bevegelse og transformasjon av objekt; seil. Det er den sansende kroppen, den åpne, lekne, oppmerksomme og lydhøre holdningen og tilnærmingen som er utgangspunktet og premisset for arbeidet. Jeg utforsker hvordan kroppen og seilet kan være i samspill med hverandre som to likeverdige partnere.

 

Hvordan kan seilet - i møtet med kroppen, bli til flere ting? Kan for eksempel seilet bli til havet, til landskapet, til båten, til tiden som har gått, til konkylien, til en annen person, til en levende form, til en følelse, til noe ubestemt – men gjenkjennelig? Minnes man om noe eller noen? Ser man kanskje en fugl eller bølgene som slår? Vekker det en følelse? Noe man kjenner igjen, men som man ikke kan sette fingeren på? Noe som skjer her og nå, noe som hører fortiden eller fremtiden til?

 

I løpet av høsten 2018 har jeg utviklet prosjektet i TekstLab Inkubator, et fordypningsprogram for unge kunstnere, støttet av Talent Norge med veiledning fra Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen og Shanti Brahmachari. Prosjektet hadde første arbeidsvisning under TekstLab sin jubileumsfestival «Glokale stemmer» (oktober ’18) på Sentralen.

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen